คุยเฟื่องเรื่องวัฒนธรรม วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.60 - จักรพรรดิฉินซี

  • 04 December, 2017
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
秦文化與兵馬俑特展(2)

          ในประวัติศาสตร์จีน จักรพรรดิฉินซีถือได้ว่าเป็นจักรพรรดิที่มีความสำคัญยิ่ง จักรพรรดิพระองค์นี้เป็นผู้สืบต่อราชวงค์ฉิน และขยายอำนาจสามารถรวบรวมแผ่นดินได้เป็นปึกแผ่น ในยุคนั้นมี 7 แคว้นคือ ฉิน ฉี เอี้ยน ฉู่ หัน เจ้า เว่ย ที่มีการรบกันไปรบกันมา ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ ในที่สุดฉินซีฮ่องเต้ขึ้นครองราชย์ก็สามารถรวบรวมอำนาจได้เป็นหนึ่ง ได้พลิกประวัติศาสตร์จีนอันมากมาย  พระองค์เกิดระหว่างก่อน ค.ศ. 259 ถึงก่อน ค.ศ. 210 แซ่อิ๋ง ชื่อเจิ้ง