มองปัจจุบัน ย้อนอดีต –11 มค.61- มองกระจกส่องหน้า

  • 11 January, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
故宮「皇帝的鏡子」展揭宮廷鏡趣史

         กระจกเงาใช้ในการส่องหน้าดูความสวยความงาม แต่ในอดีดชาวจีนใช้  คันฉ่อง ซึ่งแผ่นสัมฤทธิ์กลมทำด้วยโลหะขัดจนเป็นเงา