มองปัจจุบัน ย้อนอดีต –18 มค.61- กระจกทองเหลืองฮ่องเต้

  • 18 January, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
故宮「皇帝的鏡子」展揭宮廷鏡趣史

         กระจกทองเหลืองขัดมัน ของใช้เฉพาสำหรับฮ่องเต้ในอดีต คือคันฉ่อง การทำคันฉ่องของชาวจีนโบราณ เป็นสิทธิ์ของฮ่องเต้เท่านั้น สามัญชนคนทั่วไปไม่ทำได้ แม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสักแค่ไหนก็ตาม ส่วนฮ่องเต้แต่ละพระองค์จะสร้างคันฉ่องขึ้นมาใช้เท่าไรก็ได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คันฉ่องแต่ละราชวงศ์มีมากมาย มากทั้งจำนวนและมากด้วยขนาดต่างๆ