อย่างงี้คุณจะว่ายังไง –20 มค.61- ห้ามแจกถุงฟรี

  • 20 January, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
北市環保局推環保兩用袋(3)

มาตรการจำกัดการใช้ถุงพลาสติกที่มีผลบังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ขยายไปสู่ธุรกิจอีก 7 ประเภท คือ 1)ร้านขายเครื่องสำอาง 2)ร้านขายยา 3)ร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ 4)ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสาร 5)ร้านหนังสือและเครื่องเขียน 6)ร้านซักอบรีด 7)ร้านขายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ห้ามให้ถุงพลาสติกฟรีแก่ลูกค้า (ถ้าต้องการจะต้องจ่ายเงินซื้อ) ผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษถูกปรับเป็นเงิน1,200-6,000เหรียญไต้หวัน คาดว่าแต่ละปีจะลดการใช้ถุงพลาสติกได้ 150 ล้านถุง หน่วยงานทบวงสาธารณสุขออกตรวจวันแรก (1 มกราคม) 350 ร้าน ส่วนใหญ่มีการติดสติกเกอร์จำกัดการใช้ถุงพลาสติก และยังไม่พบผู้ทำผิดระเบียบ