มองปัจจุบัน ย้อนอดีต –25 มค.61- ตะเกียบ 1

  • 25 January, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
韓國飲食文化多 扁筷怕滾

         ชาวจีนใช้ตะเกียบมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ความเป็นมาน่าสนใจ