ไต้หวันไฮเทค –28 ม.ค.61- ไต้หวันผลักดันโมบาย เปย์เม้นท์

  • 28 January, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
DHL台灣Pay合作 快遞件稅金行動支付

           การใช้ Mobile payment ในไต้หวันได้รับความนิยมมากขึ้น ในต้นปี 2018 สภาบริหารของไต้หวันได้ประชุมผลักดัน การใช้ mobile payment กระทรวงเศรษฐการจะทำการคัดเลือกสถานที่มีการชำระเงินสูง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า สนามบิน ตลาดกลางคืนและย่านการค้าต่าง ๆจะอุดหนุนการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรสำหรับ mobile payment ตั้งเป้าหมาย ปี 2020 ความแพร่หลาย 60 % ปี 2025 ความแพร่หลาย 90%