คุยเฟื่องเรื่องวัฒนธรรม -29 ม.ค. 61- หุ่นกระบอก

  • 29 January, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
東離劍遊紀主角凜雪鴉戲偶

         หุ่นกระบอก ศิปลการแสดงของชาวจีนที่น่าสนใจ ตัวหุ่นกระบอกประกอบขึ้นด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ศีรษะหุ่น ลำตัว มือ เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ เชิดไปมาบนเวทีให้ความเพลิดเพลิน