ไต้หวันไฮเทค –04 ก.พ.61- สภาพการใช้ อี-เพย์เม้นท์ในไต้หวัน

  • 04 February, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
DHL台灣Pay合作 快遞件稅金行動支付

           เพื่อส่งเสริมการใช้ mobile payment กระทรวงการคลัง ได้ร่วมหารือกับผู้ประกอบการรายย่อยศึกษาแนวทางยกเว้นการออกใบเสร็จรับเงินในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างน้อย 2 ปี อย่างมากไม่เกิน 3 ปี คาดว่าจะเริ่มโครงการนี้ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

รัฐบาลตั้งเป้าหมาย mobile payment มีความแพร่หลาย 90% ในปี 2025 ซึ่งกำหนด ใช้สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาต่างๆ ผูกกับบัตร ATM บัตรเครดิตหรือ Easy Card บัตรเงินสดต่างๆในการจับจ่ายใช้สอย