กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 61 พรรค DPP เสนอชื่อผู้ลง

  • 19 February, 2018
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
หน้าเว็บไซต์พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP)
蔡英文出席民進黨年終餐敘

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่  19 ก.พ. 61

พรรค DPP เสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นปลายปีนี้ เกินครึ่งแล้ว

         การเลือกตั้งท้องถิ่นในไต้หวัน คือการเลือกตั้ง 9 รายการพร้อมกัน ที่สำคัญคือการเลือกตั้งผู้ว่าการนคร 6 นคร ผู้ว่าการจังหวัด และเมือง สมาชิกสภานคร จังหวัด เมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ กล่าวได้ว่าเป็นบทสอบกลางเทอมของรัฐบาลท่าน ปธน. ไช่อิงเหวิน เลยทีเดียว เพราะฉะนั้น พรรค DPP ในฐานะรัฐบาลจึงต้องมุ่งมั่นในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นคราวนี้อย่างเต็มที่ และจะทะยอยเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคฯ ด้วยการจัดทำสำรวจคะแนนนิยมผู้ที่ประสงค์จะลงสนาม ส่วนในเขตที่ไม่มีคนสนใจหรือฐานคะแนนเสียงไม่ดีพอก็อาจใช้วิธีการเชิญผู้มีชื่อเสียงที่มีคะแนนนิยมค่อนข้างสูงมาเป็นตัวแทนของพรรคฯ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งต่อไป 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน