สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 21 ก.พ. 61 สัมภาษณ์พิเศษผู้ว่าการจังหว

  • 21 February, 2018
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
WTA台灣賽 屏東水果招待各國選手
◎屏東縣長潘孟安
◎屏東縣長潘孟安

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 21 ก.พ. 61

สัมภาษณ์พิเศษผู้ว่าการจังหวัดผิงตง นายพานม่งอัน

 

เมืองผิงตงเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดหามัคกุเทศก์ภาษาเอเชียอาคเนย์

       ในช่วงที่ผ่านมา เมืองผิงตงถูกวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องการท่องเที่ยว ได้แก่ ปัญหาราคาค่าสินค้าแพง จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง พันม่งอัน (潘孟安) ผู้ว่าการเมืองผิงตง ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ อาร์ทีไอ ในวันที่ 18 ว่า การพูดเช่นนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมด ไม่ควรบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวสวนอุทยานแห่งชาติลดลงคือจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปผิงตงทั้งหมด ส่วนราคาสินค้ามีการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคต่างกันและทางการมีการแก้ปัญหาการโก่งราคา นอกจากนี้ ทางการได้มีการทบทวน ส่งเสริมเอกลักษณ์จุดเด่นการท่องเที่ยวเมืองผิงตง

        ในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น พันเมิ่งอัน กล่าวว่า เมืองผิงตงเป็นประตูสำคัญซึ่งเป็นส่วนต่อของแปซิฟิคใต้และเอเชียอาคเนย์ ได้มีการเร่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ เช่น ในเว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวมีข้อมูล ภาษาอินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย เป็นต้น ป้ายตามถนนมีภาษาเวียดนาม อินโดนีเซีย และยังส่งเสริมอาหาร ภัตตาคาร การท่องเที่ยวผ่านการรับรองฮาลาลเพื่อตอบสนองชาวมุสลิมด้วย

        พันม่งอันกล่าวว่า เมืองผิงตงทำการอบรมมัคคุเทศก์ภาษาแม่ผู้มาอยู่ใหม่ ได้แก่ เวียดนาม ไทย มาเลเซีย และอินโดนิเซียเพื่อทำหน้าที่แนะนำนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นประที่ไต้หวันผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ผู้ที่ผ่านการอบรม ใช้ภาษาแม่ ใช้ภาษาของพวกเขาแนะนำ แม่น้ำภูเขา ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ยุคก่อนและยุคใหม่สิ่ง ก่อสร้าง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ทำให้พวกเขาเข้าใจไต้หวันได้อย่างแจ่มแจ้งมากขึ้น

       พันม่งอันบอกด้วยว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้เชิญกลุ่มสำรวจลู่ทางการท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เวียดนาม ไทย ดูไบ ตะวันออกกลาง มาดูผลไม้ การแช่น้ำพุออนเซ็น ดูจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คาดหวังจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศตามนโยบายมุ่งใต้มาผิงตงมากขึ้น

 

 

นายพันม่งอัน ผู้ว่าการจังหวัดผิงตง

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน