ต้องสู้จึงจะชนะ –06 ก.พ.61- ปิดประตูสำนึกผิด 閉門思過

  • 06 February, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
新北勞檢 法蝶五股廠關門(1)

ใช้ในความหมายตรงตัวคือการปลีกตัวอยู่ลำพัง เพื่อใช้เวลาขบคิด ไตร่ตรองถึงความผิดพลาดของตนเอง หรือแปลว่าสำนึกผิดด้วยตนเอง