ไต้หวันไฮเทค –11 ก.พ.61- ดาวเทียม Formosat 5 ของไต้หวันสำรวจปราก

  • 11 February, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
福衛五號「太空魔方」 成功偵測強震前兆

มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลของไต้หวันแถลงข่าวผลงานล่าสุดดาวเทียม Formosat 5 ในวันที่ 24  เจ้าจี๋กวง (趙吉光)  ผู้อำนวยการภาควิชาอวกาศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลเปิดเผยว่า การส่งดาวเทียม Formosat 5 ของไต้หวันขึ้นสู่วงโคจร เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ รีโมท เซ็นเซ่อร์ และเครื่องสำรวจชั้นบรรยากาศ ionosphere

เจ้าจีกวงพูดด้วยความภูมิใจว่า เครื่องสำรวจชั้นบรรยากาศเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กวิจัยพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเซ็นทรัล หลังจากเข้าสู่วงโคจรเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ทำการสำรวจ 170 ชั่วโมง ได้ข้อมูล 1 GB

ทางด้าน ศ. หลิวเจิ้งเอี้ยน (劉正彥) อาจารย์ภาควิชาอวกาศศาสตร์บอกว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน เกิดแผ่นดินไหว 7.3 ริกเตอร์ ที่อิหร่าน และอิรัค ก่อนแผ่นดินไหว 7-9 วัน ดาวเทียม Formosat 5 ตรวจพบว่าความเข้มข้นไอออนชั้นใน ionosphere มีความผิดปกติประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

หลิวเจิ้งเอี้ยนอธิบายว่า การบีบตัวของเปลือกโลกทำให้ เกิดประจุไฟฟ้าแตกตัวกลายเป็นสนามแม่เหล็ก ซึ่งเครื่องตรวจวัดของดาวเทียม Formosat 5 ที่มีความล้ำหน้าทั่วโลกตรวจวัดได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังมีข้อมูลน้อยมากจึงไม่สามารถสร้างระบบส่งสัญญานเตือนแผ่นดินไหว ซึ่งจะต้องทำการศึกษาวิจัยต่อไป

หลิวเจิ้งเอี้ยนบอกว่าภายใน 10 ปีข้างหน้า การพยากรณ์แผ่นดินไหวอาจจะเหมือนกับการพยากรณ์ฝนตก ที่แจ้งเตือนล่วงหน้าได้ 2-3 วันเพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันภัย