มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -26 ก.พ. 61- ดอกเหมย

  • 26 February, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
台南梅嶺梅花盛開 吸引大批遊客 

         ในอดีตนั้นดอกเหมยเป็นสิ่งที่ปรากฎอยู่ในภาพวาดและบกกวีอย่างมากมาย และยุคหลัง ๆ นี้ก็ได้มีผู้ที่มีเลือดรักชาติอันร้อนแรง ได้ชักชวนส่งเสริมให้ถือเอาดอกเหมยเป็น ดอกไม้ประจำชาติถือเป็นตัวแทนทางด้านจิตใจของชาวจีน ซึ่งในที่นี่ก็หมายถึงประเทศสาธารณรัฐจีน มีการนำเอาสัญลักษณ์ของเหมยมาใช้มาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันไม่น้อย ที่ตราประทับประจำตัวก็จะมีการวาดสัญลักษณ์ดอกเหมยเล็ก ๆ ไว้ ในวงการค้าธุรกิจก็นำเอาสัญลักษณ์ดอกเหมยมาใช้เป็นจำนวนมาก และแม้กระทั่งสายการบิน China Airline ของไต้หวันก็ได้นำเอาดอกเหมยมาเป็น Logo ของบริษัทด้วย