ต้องสู้จึงจะชนะ –27 ก.พ.61- หนึ่งไม่มีสอง 天下無雙

  • 27 February, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
潘映竹演唱遊戲主題曲

          เป็นหนึ่งไม่มีสอง เปรียบเปรย ผู้ที่มีความรู้ความสามารถดี ไม่มีใครสามรถเทียบเทียมได้