ไต้หวันไฮเทค –04 มี.ค.61- ไต้หวันเร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

  • 04 March, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
桃園三度獲選全球智慧城市(3)

ปี 2012 สหประชาชาติ กำหนด Smart City เป็นหัวข้อสำคัญในการขับเคลื่อนทั่วโลก กระตุ้นเมืองต่างๆทั่วโลกให้ความสำคัญ เมืองต่าง ๆ ในไต้หวันก็เช่นกัน ได้ส่งเสริมใช้ประโยชน์ข้อมูลภาคราชการร่วมกัน เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาล ในการกำหนดนโยบาย สร้างชีวิตความเป็นอยู่ ที่ สะดวกสบายะ

ในอนาคต สักวันหนึ่ง เมื่อคุณกำลังข้ามทางม้าลาย สัญญาณไฟจราจรสามารถตรวจจับจำนวนคน หากมีคนมากมากก็จะยืดเวลาให้คนเดินข้ามจนหมด ในเวลาคุณขับรถใช้เครื่องมือถือเชื่อมต่อไปยัง App ของทางการ จะได้รับข้อมูลเตือนทางช่วงไหนอันตรายควรหลีกเลี่ยง เมื่อเดินถึงจุดหมายปลายทางจะรู้สภาพที่จอดรถมีช่องว่างหรือไม่ เพิ่มความสะดวกในการจอดรถ ความจริงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความฝัน เป็นสิ่งกำลังเกิดขึ้นจริง