มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -05 มี.ค. 61- โพงสุ่ย หรือ ฮวงจุ้ย

  • 05 March, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
碧山巖開漳聖王廟外文化藝廊 賞景品咖啡

           หมายถึง สภาวะแวดล้อม หรือการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในคติของชาวจีน มีลักษณะใกล้เคียงสถาปัตยกรรมศาสตร์ คำว่า ฮวงจุ้ย มาจากคำว่า ลม(ฮวง)และ น้ำ(จุ้ย) ออกเสียงตามสำเนียง จีนแต้จิ๋ว