ต้องสู้จึงจะชนะ –06 มี.ค.61- แข็งนอกแห้งใน 外強中乾

  • 06 March, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
牙醫師顏俊

           ข้างนอกดูเข้มแข็งแต่ข้างในแห้งกลวง สำนวนเปรียบเทียบคล้ายกับ ท่าดีทีเหลว ข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรง