อย่างงี้คุณจะว่ายังไง –10 มี.ค.61- พี่สาวชักจูงน้องสาวทำงานด้วย

  • 10 March, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
京元電舉辦銅鑼二廠動土典禮

 

5 สาวพี่น้องชนเผ่าอามิส (เรียงจากซ้าย) หลินเฉินอี๋ (林宸誼) จางหย่าเซวียน(張雅媗) หลินเยว่ฉิน(林月琴) หลินเยว่อวี้(林月諭) หลินเยว่โฟ่ง (林月鳳) ทำงานบริษัท KYEC (King Yuan Electronics Corp. (EYEC) ได้รับสมญา 5 ดอกไม้แห่ง King Yuan หลินเฉินอี๋(林宸誼) พี่สาวคนโตต้องหยุดเรียนเมื่อ 21 ปีที่แล้ว เพื่อช่วยแบกรับภาระครอบครัว เนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิต เข้าทำงานเป็นสาวโรงงานบริษัท KYEC ประทับใจบริษัทดูแลพนักงานดีมาก ช่วงวิกฤตโรคซาร์ส หรือวิกฤตเศรษฐกิจอื่น ๆ บริษัทไม่เคยปลดพนักงาน จึงชักจูงน้องสาวอีก 4 คนมาทำงานด้วยกัน  แม้แต่หลินเยว่ฉิน (ลำดับ 3) ซึ่งเป็นครูพลศึกษายังทิ้งโอกาสบรรจุเป็นครูมาทำงานเป็นสาวโรงงานด้วย