ไต้หวันไฮเทค –11 มี.ค. 61- ไต้หวันส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ลดมลภาวะท

  • 11 March, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
台灣電動車國家隊 拓銷海外市場(2)

เยอรมัน อังกฤษฝรั่งเศส ทยอยประกาศเลิกใช้รถยนต์น้ำมันปี 2530 และ 2040 ในส่วนของไต้หวัน สภาบริหารคำนึงเรื่องมลภาวะทางอากาศ ส่งเสริมผู้ประกอบการในไต้หวันพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า สั่งการให้กระทรวงเศรษฐ การกระทรวงคมนาคมและทวงสิ่งแวดล้อมร่วมมือกันผลักดันยานยนต์ไฟฟ้า และตั้งเป้า ใช้รถยนต์ราชการและรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2030 เลิกใช้มอเตอร์ไซค์น้ำมันปี ภายในปี 2035 เลิกใช้รถยนต์น้ำมันภายในปี ปี 2040