สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 21 มี.ค. 61 สัมภาษณ์พิเศษนายหลินโย้วชา

  • 21 March, 2018
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
林右昌:讓移工感覺基隆是最友善城市

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 21 มี.ค. 61

สัมภาษณ์พิเศษนายหลินโย้วชาง ผู้ว่าการเมืองจีหลง 

       เมืองจีหลงเป็นเมืองท่าสำคัญอันดับ 2 ของไต้หวัน นโยบายมุ่งใต้ใหม่จึงมีความสำคัญมาก เทศบาลเมืองจีหลงจึงเร่งผลักดันประสานกับนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่ ที่ผ่านได้ผลักดันนโยบายนี้อย่างไรบ้าง ติดตามได้ในรายการนะครับ

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน