มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -12 มี.ค. 61- ฮก ลก ซิ่ว 福祿壽

  • 12 March, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
羊年吉祥 福星高高照

           เทพเจ้าแห่งความโชคลาภ ยศศักดิ์ และอายุยืน ตามความเชื่อของชาวจีน