ต้องสู้จึงจะชนะ –13 มี.ค.61- เลิกล้มกลางคัน 半途而廢

  • 13 March, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
東京馬拉松 跑者變裝嘉年華

           สำนวนเปรียบเปรยการทำงานแล้วเลิกล้มกลางคัน ทำให้สิ่งที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นสูญเปล่า