ไต้หวันไฮเทค –18 มี.ค. 61- โรงงานกลั่นน้ำมันของไต้หวันเก็บคาร์ได

  • 18 March, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
陸石油用量增產量減 對外依存度直逼7成

           โรงกลั่นม้ำมัน กลุ่มฟอร์โมซ่า ของไต้หวัน โรงงาน 2EH วิจัยและพัฒนา 10 ปี กักเก็บคาร์บอนไดอ็อกไซค์นำไปใช้ประโยชน์ได้ 100%

นักวิจัยทำการแปรแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปลดปล่อยออกมาให้เป็นประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพดีและคุ้มค่าที่สุด เช่น อาจใช้ในการผลิตวัสดุก่อสร้าง หรือสารเคมี ฯลฯ ทั้งนี้เพราะชาวโลกทุกคนตระหนักดีว่า โรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ฯลฯ ได้ปล่อยแก๊สนี้ออกมาในบรรยากาศโลกในปริมาณมากขึ้นทุกปี จนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อน และภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงมาก ถึงระดับที่กำลังเป็นภัยต่อมนุษย์ชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

       ในความเป็นจริงรัฐบาลของประเทศต่างๆ และนักเคมีทั่วโลกได้สนใจการวิจัยในประเด็นนี้มาเป็นเวลานานแล้ว ดังสถิติซึ่งแสดงให้เห็นว่า โลกใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากถึง 20 ล้านตัน/ปี เพื่อทำน้ำอัดลม และทำสารละลายที่ใช้ในการทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และนอกจากนี้ก็ใช้ CO2 ปริมาณ 114 ล้านตัน/ปีในการผลิตปุ๋ย