ต้องสู้จึงจะชนะ –20 มี.ค.61- เสียแรงเปล่า (徒勞無功)

  • 20 March, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
中職開幕戰 中信兄弟王勝偉開轟(1)

           เปรียบเปรยการลงทุนลงแรงในสิ่งต่าง ๆ แต่ไม่ได้รับผลตอบแทน ถือเป็นการเสียแรงเปล่า