ไต้หวันไฮเทค 27 มี.ค.61- แม่ข่ายโทรศัพท์มือถือในไต้หวันมุ่งเน้นก

  • 27 March, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
認證雲端化 健保專用讀卡機將走入歷史

           แม่ข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในไต้หวัน ได้แก่ จงหัวเทเลคอม ไต้หวันโมบาย ฟาร์อีสต์โทน มุ่งเน้นการจัดตั้งศูนย์คลาวด์  “คลาวด์” คืออะไร คำตอบสั้นๆ ก็คือสถานที่ที่อยู่อีกปลายด้านหนึ่งของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ สถานที่ที่คุณสามารถเข้าถึงแอปและบริการต่างๆ ได้ และสถานที่ที่ข้อมูลของคุณได้รับการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย