ไต้หวันไฮเทคสัปดาห์นี้ พาไปดูกระบวนการรีไซเคิลในไต้หวัน เปลี่ยนข

  • 03 April, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
商請各縣市支援 金門環保局:垃圾轉運持續

 

               ในปี 2016 นสพ Wall Street Journal ยกย่องไต้หวันเป็นอัจฉริยะด้านการรีไซเคิลขยะ อัตราส่วนการรีไซเคิลล้ำหน้าประเทศพัฒนาแล้ว ขณะนี้มีข่าวผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs) ของไต้หวัน ได้ทุ่มเทด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลโดดเด่นระดับโลก