มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -09 เม.ย. 61- รองเท้าเกี๊ยะ

  • 09 April, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
金門藝術家楊樹森 漂木看到愛(1)

รองเท้าไม้เกี๊ยะแบบจีน  เป็นรองเท้าที่ทำจากไม้  ในอดีตเป็นที่นิยมสวมใส่ทั้งคนจีนในเมืองไทย และ คนไทยแท้เอง ก็ใส่กัน  ที่นิยมมากเนื่องจากสมัยก่อนไม้มีราคาถูก  เนื้อสัตว์ หรือ หนังสัตว์ ยังราคาแพงอยู่มาก