ไต้หวันไฮเทค –10 เม.ย.61- ไต้หวันพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ

  • 10 April, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
無人機巡田 清大智慧農業輸出東協(1)

มหาวิทยาลัยชิงหัวของไต้หวัน ผลักดันการเกษตรรูปแบบใหม่ผสานเทคโนโลยี ใช้โดรน ภาพถ่ายดาวเทียม การวิเคราะห์ภาพถ่าย เพื่อคำนวณเวลาเก็บเกี่ยวพืชผลที่เหมาะสมคาดการณ์การผลิตอย่างแม่นยำ ประสบความสำเร็จในการปลูก แก้วมังกร ต้นหอม พุทรา กาแฟ จะขยายผลสำเร็จร่วมมือกับประเทศเอเชียใต้