มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -16 เม.ย. 61- การแห่เจ้าแม่มาจู่

  • 16 April, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
松山慈祐宮媽祖遶境 場面熱鬧

         ในหมู่ชาวฮกเกี้ยนคงมีความเชื่อเกี่ยวกับ ‘เจ้าแม่มาจู่ (媽祖) ชาวฮกเกี้ยนเชื่อว่าเจ้าแม่มาจู่เป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเลที่คอยปกป้องคุ้มครองผู้คนที่สัญจรไปมาทางเรือ ดังนั้นจึงเป็นเทพที่ชาวประมง นักเดินเรือ และพ่อค้าให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในภูมิภาคแถบชายฝั่งทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนอย่างมณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) และมณฑลก่วงตง (กวางตุ้ง) รวมไปถึงในไต้หวัน ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย