ไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 - ไต้หวันเร่งทดลองยานยน

  • 17 April, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
台北市無人車測試場

 

           รถยนต์ไร้คนขับกำลังเป็นกระแสของโลก กระทรวงเศรษฐการได้ร่างกฎหมายเทคโนโลยีสร้างสรรค์ยานยนต์ไร้คนขับ หลัวต๋าเซิง (羅達生) ผอ.สำนักงานเทคโนโลยีของกระทรวงเศรษฐการเปิดเผยว่า ขณะนี้ยานยนต์ไร้คนขับจะต้องทดลองในสถานที่ปิดหรือสนามจำลอง ในอนาคต เมื่อผ่านการตรวจอนุมัติแล้ว สามารถทดลองในสถานที่ได้รับอนุญาต ในช่วงเวลา 4 ปี โดยไม่ต้องถูกจำกัดด้านการตรวจสอบหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทแมคเคนซี่ คาดว่าปี 2030 มูลค่าตลาดรถยนต์ไร้คนขับทั่วโลกจะสูงถึง 6.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ