มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -23 เม.ย. 61- เทพเป่าเซิง 保生大帝

  • 23 April, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
เจ้าพ่อเป่าเซิงต้าตี้ (保生大帝) เทพเจ้าที่คุ้มครองด้านสุขภาพที่ศาลเจ้าเป่าอันกงในไทเป

“เป่าเซิงต้าตี้” เทพที่คอยปกปักรักษาสุขภาพของมนุษย์ เป็นเทพที่เป็นหมอรักษาโรค เนื่องจากเทพองค์นี้ตอนที่มีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่นั้น มีฝีมือในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เมื่อท่านเสียชีวิตแล้ว ชาวจีนเชื่อว่าได้กลายเป็นเทพ และในสมัยก่อนการแพทย์ของชาวจีนยังไม่เจริญ ประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้นยากจน จึงต้องหาที่พึ่งทางใจ เทพหมอรักษาโรคจึงกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวจีนนับถือกันมาก