ที่นี่ไต้หวัน –24 เม.ย.61-กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสขายต้นละ 1,260,000

  • 24 April, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ก่งไท่เหวิน (龔泰文) นักเพาะกล้วยไม้ชื่อดังไต้หวันใช้เวลา 30 ปี ประสบความสำเร็จในการเพาะสีขาว ซีเหลยลี่ (西蕾莉)
ก่งไท่เหวิน (龔泰文) นักเพาะกล้วยไม้ชื่อดังไต้หวัน
首株純白西蕾莉蝴蝶蘭在台培育成功
ก่งไท่เหวิน (龔泰文) ชาวผิงตง เพาะกล้วยไม้เซียนตี้สูงกลายพันธุ์เป็นสีขาว ชาวญี่ปุ่นขอซื้อในราคา 20,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ เต่เขาไม่ขาย

 

      ไต้หวันเป็นเจ้าแห่งการเพาะพันธุ์ พัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลก ล่าสุดพันธุ์กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสที่เพาะได้ขายในราคา 1,260,000 เหรียญไต้หวัน การเพาะพันธุ์กล้วยไม้ในไต้หวันมีการพัฒนาต่อยอดอย่างไม่หยุดหย่อน ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ความชอบกล้วยไม้ของแต่ละชนชาติ แต่ละประเทศไม่ค่อยจะเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ความเชื่อด้านศาสนา เป็นต้น ยกตัวอย่าง ประเทศญี่ปุ่น และประเทศทางยุโรป อเมริกา จะนิยมดอกไม้ประเภทที่มีสีขาว ส่วนชาวจีน ไม่ว่าจะเป็นไต้หวัน จีนแผ่นดินใหญ่ หรือประเทศเอเชียอาคเนย์ ส่วนใหญ่แล้วจะชอบดอกไม้สีแดง รายละเอียดติดตามได้ในรายการที่นี่ไต้หวันนะคะ

 

 

ก่งไท่เหวิน (龔泰文) นักเพาะกล้วยไม้ชื่อดังไต้หวันใช้เวลา 30 ปี ประสบความสำเร็จในการเพาะสีขาว ซีเหลยลี่ (西蕾莉)

 

ก่งไท่เหวิน (龔泰文) ชาวผิงตง เพาะกล้วยไม้เซียนตี้สูงกลายพันธุ์เป็นสีขาว ชาวญี่ปุ่นขอซื้อในราคา 2 หมื่นดอลล่าร์สหรัฐฯ เต่เขาไม่ขาย