ไต้หวันไฮเทค –1 พ.ค. 61- การพัฒนาโคมไฟอัจฉริยะในไต้หวัน (ตอนที่

  • 01 May, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
工研院人因智慧照明

         ไต้หวันส่งเสริมการพัฒนาโคมไฟธรรมดากลายเป็นโคมไฟอัจฉริยะ IoT ผนวกการเก็บข้อมูลบิกดาต้า เพื่อใช้งานด้านการควบคุมจราจา ความปลอดภัย ตรวจสอบภาวะอากาศหรือสภาพแวดล้อม ฯลฯ