ที่นี่ไต้หวัน วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561- นครเกาสงไอเดียกระฉูด

  • 07 May, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
สับปะรด ผลไม้อร่อยของไต้หวัน
สับปะรด ผลไม้อร่อยของไต้หวัน
สับปะรด ผลไม้อร่อยของไต้หวัน
อวี้เหอเปา (玉荷包) ลิ้นจี่เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวาน แม้เปลือกออกเขียวก็ยังหวาน
อวี้เหอเปา (玉荷包) ลิ้นจี่เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวาน แม้เปลือกออกเขียวก็ยังหวาน

 

       ช่วงนี้เป็นใกล้จะสู่หน้าร้อน ผลไม้หลายชนิดในไต้หวันกำลังอร่อย เพราะที่ผ่านมาฝนตกไม่มาก อากาศไม่ถึงกับหนาวจัด ทำให้ผลไม้หลายชนิดออกสู่ท้องตลาดด้วยราคาที่ไม่แพงมาก ผลไม้ที่อร่อยเหล่านี้ได้แก่ สับปะรดและลิ้นจี่ ถ้าเป็นลิ้นจี่ก็ต้องเป็นพันธุ์ที่เรียกว่าอวี้เหอเปา (玉荷包) เป็นลิ้นจี่ที่เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวาน แม้สีของเปลือกออกเขียวก็ยังหวาน และราคาแพงกว่าลิ้นจี่พันธุ์อื่นๆ

       ทางเทศบาลท้องถิ่นในเขตต้าซู่ของนครเกาสง ไอเดียกระฉูด อยากช่วยเกษตรกรขายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูกาลสับปะรดและลิ้นจี่ที่กำลังชุกในปีนี้ จึงจัดกิจกรรมเปิดให้ผู้ประกอบการมีหุ้นส่วนในสวนเป็นครั้งแรก โดยแต่ละหุ้นส่วนจะต้องจ่ายเงิน 68,000 เหรียญไต้หวัน ระยะเวลาที่สมัครเป็นหุ้นส่วนในสวนผลไม้คือตั้งแต่ 23 เม.ย.จนถึง 11 พค. แต่ละหุ้นจะได้รับลิ้นจี่ได้ในน้ำหนัก 500 ชั่ ง(1ชั่งเท่ากับ 600 กรัม) หรือเท่ากับ 300 กก. ส่วนสับปะรดได้รับในน้ำหนัก 2,000 ชั่งหรือประมาณ 1,200 กก. โดยทางสวนจะส่งผลผลิตให้ถึงบ้าน

 

 

 

ผู้ประกอบการมีโอกาสเป็นหุ้นส่วนในสวนเป็นครั้งแรก โดยแต่ละหุ้นส่วนจะต้องจ่ายเงิน 68,000 เหรียญไต้หวัน

 

 

 

 

 อวี้เหอเปา (玉荷包) เป็นลิ้นจี่ที่เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวาน แม้สีของเปลือกออกเขียวก็ยังหวาน และราคาแพงกว่าลิ้นจี่พันธุ์อื่นๆ