ไต้หวันไฮเทค –08พ.ค.61- การพัฒนาโคมไฟอัจฉริยะในไต้หวัน (ตอนที่ 2

  • 07 May, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
OLED車尾燈潛力足 工研院鼓勵生產

          ไต้หวันส่งเสริมการพัฒนาโคมไฟธรรมดากลายเป็นโคมไฟอัจฉริยะ IoT ผนวกการเก็บข้อมูลบิกดาต้า เพื่อใช้งานด้านการควบคุมจราจา ความปลอดภัย ตรวจสอบภาวะอากาศหรือสภาพแวดล้อม ฯลฯ