มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -14 พ.ค. 61- เทพเหวินชาง

  • 13 May, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
考前文昌宮拜拜 祈求金榜題名(3)

นักเรียนในไต้หวันกำลังจะต้องสอบเข้าเรียนในระดับสูงขึ้น บางคนนิยมไปกราบไหว้เทพเจ้าขอพร เทพเจ้าเหวินชาง เป็นเทพเจ้าที่ช่วยให้มีสติปัญญา เรียนเก่ง ทำงานเก่ง สอบไล่ได้ สอบชิงทุนติด ชนะการแข่งขัน ชนะคดี ประสบความสำเร็จ