ไต้หวันไฮเทค –15 พ.ค.61- ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ Taiwania

  • 14 May, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
超級電腦台灣杉啟用 對科研貢獻大

         ห้องปฏิบัติการการวิจัยแห่งชาติของไต้หวัน (National Applied Research Laboratories) สร้างซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ Taiwania เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2018