มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -21 พ.ค. 61- ระฆังบรรพบุรุษตระกูลโจว (宗周鍾

  • 20 May, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
หอระฆังในวัดซีเปิ่นย่วนซื่อ

จงโจวจง (宗周鍾) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หูจง(胡鐘) ถือเป็นระฆังบรรพบุรุษตระกูลโจว

“ จงโจวจง” เป็นระฆังที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ เป็นของจักรพรรดิโจวลี่หวัง ในยุคราชวงค์โจวตะวันตก ระฆังนี้มีตุ่มนูนออกมาข้างนอกทั้งหมด 36 ตุ่ม(乳丁-หรู่ติง) มีคนเดาผิดคิดว่าเป็นตุ่มปรับเสียง แต่ความจริงแล้วใช้ในการตกแต่งเพื่อความสวยงาม ขนาดของจงโจวจงสูง 65.6ซ.ม. กว้าง 35.2ซ.ม.  สลักตัวอักษร 123 คำ เสียงของระฆังนี้มีความกังวาลน่าเกรงขามคล้ายกับที่ใช้ในวัดจีน