ไต้หวันไฮเทค –22 พ.ค.61- งาน InnoVEX ในไต้หวันกลายเป็นเวทีจัดแส

  • 21 May, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
Innovex

InnoVEX งานแสดงเทคโนโลยี นวตกรรมกำลังจะเริ่มขึ้นระหว่าง  6-8 มิถุนายน 2561 ที่อาคารไทเป เวิรลด์ เทรด เซ็นเตอร์ อาคาร 3 ในไต้หวัน โดยจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีในไต้หวัน (COMPUTEX) ในปีนี้มีผู้ร่วมจัดแสดง จาก 21 ประเทศ 388 ทีม เพิ่มจากปีที่แล้วถึง 40%

InnoVEX ถือเป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ เป็นการบ่มเพาะดาวรุ่งในวงการไอที จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 หวังว่าจะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพเข้าสู่เวทีโลก