ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 61 สัมภาษณ์พิเศษนายหงยุ่ยจื

  • 23 May, 2018
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
◎南投縣政府秘書長洪瑞智接受早安台灣節目專訪

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 61

          สัมภาษณ์พิเศษนายหงยุ่ยจื้อ (洪瑞智) เลขาธิการเทศบาลจังหวัดหนานโถว นโยบายมุ่งใต้ใหม่กับจังหวัดหนานโถว 

            ในช่วงขณะที่รัฐบาลกำลังเร่งผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ อย่างกระตือรือร้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจากประเทศเป้าหมายของนโยบายนี้ บรรดาโรงแรม ร้านอาหารและภัตตาคารต่าง ๆ ในไต้หวัน ต่างพยายามปรับปรุงให้ได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานฮาลาล ซึ่งปัจจุบันมีเกินกว่า 100 แห่งแล้ว  อยู่ที่จังหวัดหนานโถวถึง 8 แห่ง ทั้งโรงแรมและภัตตาคาร

            นายหงยุ่ยจื้อ (洪瑞智) เลขาธิการเทศบาลจังหวัดหนานโถว ได้ระบุว่า ปัจจุบันชาวมุสลิมทั่วโลกมีจำนวนถึง 1,600 ล้านคน เป็นตลาดใหญ่มาก เมื่อนักท่องเที่ยวจากเมืองจีนลดลง เทศบาลจังหวัดหนานโถวก็ได้พยายามที่จะขยายตลาดในส่วนนี้ และระบุว่า การขอรับเครื่องหมายฮาลาลนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องมีกรรมวิธีในการทำอาหารที่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติศาสนาอิสลามเท่านั้น ห้องพักในโรงแรมก็ต้องมีการออกแบบเป็นพิเศษ ต้องให้มีทิศทางการทำละมาดด้วย เทศบาลจังหวัดหนานโถวได้ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาการท่องเที่ยวมุสลิมสากล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในหนานโถว ตอนนี้มีหลายแห่งที่ได้รับเครื่องหมายรับรองนี้แล้ว

            นายหงฯ ระบุว่า "นักท่องเที่ยวจากประเทศมุสลิมเหล่านี้ มาเที่ยวที่หนานโถว ก็จะได้รับบริการทั้งโรงแรมและภัตตาคารที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ซึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องอยู่ ไม่ต้องวิตกกังวลทั้งสิ้น"

 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน