ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61 ไต้หวันติดอันดับที่ 17 ด

  • 30 May, 2018
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
3月製造業轉亮黃藍燈(2)
3月製造業轉亮黃藍燈(1)

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 61

ไต้หวันติดอันดับที่ 17 ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันทั่วโลก

            สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ประกาศผลดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันทั่วโลกประจำปีค.ศ.2018 ซึ่งไต้หวันมีอันดับลดลงทั้ง 4 ปัจจัยหลัก ทำให้ดัชนีวัดสามารถในการแข่งขันทั่วโลกลดลงมา 3 อันดับจากปีแล้ว ติดอันอยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก และอันดับที่ 4 ของเอเชียในปีนี้

             IMD ได้จัดทำดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันจำนวน 323 ตัว เพื่อจัดอันดับให้กับ 63 ประเทศทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการวัดความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมต่อการแข่งขันใน 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1.กลุ่มดัชนีวัดศักยภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 14 ลดลงมาจากปีก่อนหน้านี้ 2 อันดับ, 2. กลุ่มดัชนีวัดประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 12 ลดลงมาจากเดิม 2 อันดับ, 3.กลุ่มดัชนีวัดประสิทธิภาพธุรกิจ (Business Efficiency) ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 20 ลดลงมาจากเดิม 5 อันดับ และ 4.กลุ่มดัชนีวัดโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 22 ลดลงมาจากปีที่แล้ว 1 อันดับ ขณะเดียวกันผลการจัดปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่จีนแผ่นดินใหญ่มีอันดับแซงหน้าไต้หวันไปอยู่ลำดับที่ 13 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของเอเชีย รองจากฮ่องกงกับสิงคโปร์

             ส่วนประเทศ 10 อันดับแรกสำหรับดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันประจำปีค.ศ.2018 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง, สิงคโปร์, เนเธอร์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, เดนมาร์ก, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, นอร์เวย์,สวีเดน และแคนาดา ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 30 ลดลงมาจากปีค.ศ.2017 จำนวน 3 อันดับ

 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน