มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -28 พ.ค. 61- กระถาง 3 ขา

  • 27 May, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
發現疑似朴子配天宮失竊鎮殿香爐(1)

เอกลักษณ์ของกระถางธูปจีนนั้น คือ การมีเพียงสามขาเท่านั้นและแต่ละขา ต่างก็อยู่ในมุมที่เหมาะสม ทำให้เกิดความสมดุล กระถางธูปสามขา ไม่เพียงปรากฎอยู่ตามศาลเจ้าเท่านั้นแต่ยังพบเห็นได้ที่ ศาลบรรพชน กระถางธูปสามขาหมายถึง ขาแห่งอำนาจ ขาแห่งความมั่งคั่ง และขาแห่งศรัทธาและความนิยม สัญลักษณ์กระถางธูปสามขา จึงมีนัยยะที่ลึกซึ้งมากกว่าการเอาไว้ปักธูป