มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -04 มิ.ย. 61- เรื่องราวเกี่ยวกับกระถางธูป

  • 03 June, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ศาล 月老 (เย่ว์เหล่า) ที่วัดหลงซานซื่อ

กระถางธูปมีหลายแบบ ตามวัดตามศาลเจ้าของจีนจะตั้งกระถางธูปโลหะที่มีลวดลายสวยงาม แต่ชาวบ้านทั่วไปอาจจะใช้กระถางธูปแบบง่าย ๆ ขอเพียงปักธูปได้ก็พอ ในสมัยอดีตมีการใช้ติ่ง (กระถางโลหะสามขา) เป็นภาชนะที่ใช้ในการเซ่นไหว้ ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทางการปกครองอีกด้วย เป็นสิ่งที่ใช้เฉพาะในตระกูลสูงศักดิ์