อย่างงี้คุณจะว่ายังไง –09 มิ.ย. 61- เส้นทางรถเมล์ของฉัน รถเมล์ไท

  • 08 June, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
跳蛙公車三峽內湖科學園區 23日上路營運

         บริษัทรถโดยสารไทเป เปิดให้ประชาชนกำหนดเส้นทางรถเมล์ผ่านแอพ Wow Bus หรือ เที่ยววากงเชอ (跳蛙公車- รถเมล์กบกระโดด) เป็นรถด่วนที่ไม่จอดทุกป้าย (เหมือนกบกระโดด)  เปิดเส้นทางใหม่ในวันที่ 14 รถออกจากที่ว่าการนครนิวไทเป ถึง สถานีรถไฟฟ้ากู่ถิงในกรุงไทเป ใช้เวลาเดินรถ 30 นาที (ปกติจะต้องเดินทางด้วยรถเมล์ 2 ต่อ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ปัจจุบัน Wow Bus เปิดเดินรถแล้ว 24 เส้นทาง และจะเปิดเพิ่มขึ้นอีก โดยให้ประชาชนเสนอเส้นทางผ่าน APP จากนั้นจะเปิดให้จองตั๋วล่วงหน้า ก่อนเดินรถ 3 วัน หากมีผู้ซื้อตั๋วเดือน หรือ ตั๋วเหมาจ่าย 5 วัน เกินกว่า 20 คนขึ้นไป ก็จะเปิดเดินรถ หากไม่ครบจะขยายเวลาอีก 1 สัปดาห์ ถ้ามีผู้ซื้อตั๋วล่วงหน้าไม่ครบตามเป้าหมาย  ก็จะยกเลิกเส้นทางและคืนเงินให้แก่ผู้ที่ซื้อตั๋วล่วงหน้า