มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 18 มิ.ย 61- นางพญางูขาว

  • 17 June, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
一心戲劇團推新作千年(2)

         นางพญางูขาว เป็นนิทานเรื่องเล่าของจีน  กล่าวถึงเรื่องราวของบัณฑิตหนุ่มที่ตกหลุมรักสตรีผู้โสภานางหนึ่ง เป็นปิศาจงูขาวที่จำแลงกายมา หลวงจีนฝาไห่ ต้องการช่วยเหลือบัณฑิตหนุ่มให้พ้นจากการดูดกลืนวิญญาณของปิศาจงูขาว จึงได้ต่อสู้กับปิศาจงูขาว และจับนางไปจองจำไว้ที่เจดีย์ใต้น้ำ