มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -25 มิ.ย. 61- ธูปและความเป็นมา ตอนที่ 1

  • 24 June, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
台北艋舺龍山寺減爐(3)

พูดถึงเรื่องธูปในไต้หวันกันแล้ว ปัจจุบัน รัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ลดการจุดธูปเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ที่ผ่านมา  จากสถิติพบว่า ในแต่ละปี ชาวไต้หวันจะเผากระดาษเงินกระดาษทอง คิดเป็นน้ำหนักสูงถึง 240,000 ตัน จุดธูป 3,000 ตัน ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศหรือสร้างอากาศเสีย 8.4 ล้านตัน พอๆ กับปริมาณก๊าซเสียที่ถูกขับออกมาจากรถยนต์ถึง 20,000 คัน ซึ่งสถิตินี้ก็ยังไม่รวมประทัดและดอกไม้ไฟที่จุดกันตามเทศกาลและงานวัดต่างๆ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมค่อนข้างรุนแรง เพราะฉะนั้น มีวัดจีนหลายวัดหรือศาลเจ้าในไต้หวันขานรับต่อปัญหาการสร้างมลภาวะทางอากาศจากการจุดธูป โดยเฉพาะวัดแห่งแรกในกรุงไทเปที่เลิกให้สาธุชนจุดธูป