มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -09 ก.ค. 61- รอยธูปบนศีรษะพระจีน

  • 08 July, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
佛光山光明大學灑淨

          บนศีรษะของพระจีนนั้นมีรอยจุดแผลเป็นอยู่มากบ้างน้อยบาง สำหรับท่านที่เคยชมภาพยนต์จีน เช่นหนังกำลังภายในเกี่ยวกับวัดเส้าหลิน คงจะเคยได้เห็นผู้ที่จะบวชเป็นพระต้องจี้ธูปที่บนศีรษะให้เกิดเป็นรอยแผลเป็น ในพิธีบวชหรือเรียกว่าพิธีรับศีลของพระจีนตามศาสนาพุทธแบบจีนแม้แต่ในไต้หวันนั้น มีประเพณีอยู่ว่า ในตอนสุดท้ายจะมีการสร้างรอยแผลเป็นด้วยการใช้ไฟจุดธูปบนศีรษะที่โกนเกลี้ยงของพระจีน คุณผู้ฟังทราบไหมว่าเป็นมาอย่างไร