ไต้หวันไฮเทค –10 ก.ค.61- ไต้หวันค้นพบสารหุ้มตัวยาต้านมะเร็ง ส่

  • 09 July, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
中研院新發現 助抗癌藥直達癌細胞

ในวันที่ 15 Academia Sinica องค์กรด้านการวิจัยระดับประเทศของไต้หวัน จัดแถลงข่าวผลสำเร็จการวิจัยด้านการแพทย์ชีวภาพ หลัวฟู่หลุน (羅傅倫) นักวิจัยเปิดเผยว่า การรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดในปัจจุบัน จะนำเอาสารยาต้านมะเร็งใส่ในเม็ดไขมันนาโนขนาดเล็ก จากนั้นจะเคลื่อนย้ายเม็ดไขมันนาโนไปยังจุดเกิดเซลล์มะเร็ง แต่ในกระบวนการเคลื่อนย้าย อนุภาคไขมันมักจะแตกออก ทำให้ยาต้านมะเร็งกระจายออกก่อนถึงจุดที่เกิดเซลล์มะเร็ง จึงทำให้มีสารพิษทั่วร่างกายของคน

ทีมวิจัยของ สภาวิจัยกลาง ได้พัฒนา สารGlycoside กลไกเปิดปิดทางเคมี โดยใช้หลักการแปรสภาพความเป็นกรดหรือด่างของเม็ดไขมันที่บรรจุยาต้านมะเร็ง กล่าวคือ เมื่อได้เคลือบสารGlycoside ไว้กับยาต้านมะเร็ง แล้วจึงใส่เข้าไปในเม็ดไขมัน ก็จะทำให้ยาต้านมะเร็งไม่กระจายออกไป เมื่อส่งเม็ดไขมันไปถึงจุดเกิดเนื้องอกเซลล์มะเร็ง จึงใช้เอ็มไซม์ในการเร่ง เป็นการเปิดกลไกสารGlycoside ปลดปล่อยสารต้านมะเร็งในจุดที่เกิดเซลล์มะเร็งโดยตรง ทำให้มีประสิทธิภาพการรักษาที่ดี