มองปัจจุบัน ย้อนอดีต -16 ก.ค. 61- ปลาไม้ บักฮื้อ

  • 15 July, 2018
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
韋禮安上電台宣傳新專輯

          บักฮื้อ  เป็นอุปกรณ์ในการสวดมนต์  ทำจากไม้  แกะสลักลายเป็นรูปปลา  อุปกรณ์นี้  ใช้เคาะขณะสวด เพื่อเป็นการให้สติระลึกรู้อยู่ที่กาย  โดยมากเป็นการปฎิบัติธรรมตามแนวมหายาน หรือ ทางจีนทิเบต  ซึ่งเป็นหลักให้มีสติ หรือ การรูสึกอยู่ภายในกายหรือใจตนเอง