กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61 สัมพันธ์ทางทหารไต้หวัน-

  • 24 July, 2018
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
สหรัฐฯ ส่งเรือรบแล่นผ่านช่องแคบไต้หวัน

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

      สัมพันธ์ทางทหารไต้หวัน-สหรัฐฯ แน่นปึ๊ก กองเรือรบสหรัฐฯ ส่งเรือรบแล่นผ่านช่องแคบไต้หวัน ระบุเป็นน่านน้ำสากลมีสิทธิแล่นผ่านได้ และอาจส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาแสดงแสนยานุภาพและย้ำเตือนเสรีภาพในการเดินเรือในเขตน่านน้ำสากลของตน สวน กต. ไต้หวัน ระบุยินดีให้ความร่วมมือรักษาเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคนี้

      ปาเลายกเลิกเที่ยวบินตรงกับจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วน กต. ไต้หวัน จะส่งเสริมให้ชาวไต้หวันไปท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงาน